990760.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên Quản Trị
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Phòng
Đơn vị Bù Đốp
Quận/huyện Huyện Bù Đốp
Tỉnh/thành Bình Phước
Điểm số 4186 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Văn Lý
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS và THPT Nà Chì
Quận/huyện Huyện Xín Mần
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Toán học
Điểm số 78 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Lê Đình Năng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lý Thái Tổ
Quận/huyện Thành phố Từ Sơn
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 37426 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Lưu Ngọc Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nga Sơn
Quận/huyện Huyện Nga Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Doãn Quý Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đồng Quan
Quận/huyện Huyện Phú Xuyên
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 22628 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Văn Phương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phuongluulqd
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Quý Đôn
Quận/huyện Quận Hải An
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 28452 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Lương
Giới tính Nữ
Website https://ngochuyen0121.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nhị Đồng
Quận/huyện Thị xã Dĩ An
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Điểm số 249 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Trọng Chắt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/chathien630
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học
Điểm số 2782 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Dương Công Hoạch
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/manhhoach
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lương Văn Tri
Quận/huyện Huyện Văn Quan
Tỉnh/thành Lạng Sơn
Chuyên môn Tin học
Điểm số 7871 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Phu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/liendoihht
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoàng Hoa Thám
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
Điểm số 236 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thảo Nhi
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Toản
Quận/huyện Huyện Ninh Sơn
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Điểm số 15019 (xem chi tiết)

793296.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên Trương Thị Ly Na
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/haiduong0509
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đakrông
Quận/huyện Huyện Đa Krông
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 291 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Phi Thảo
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lý Thường Kiệt
Quận/huyện Thị xã La Gi
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học
Điểm số 35 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đỗ Đình Thuần
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tây Đô
Quận/huyện Huyện Vĩnh Lộc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 4180 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên ThS. Phan Thanh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Khuyến
Quận/huyện Huyện Thoại Sơn
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Toán học
Điểm số 9341 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Văn Búp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoài Xuân
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 3394 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tình
Giới tính Nam
Website https://tinhbg.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Pò Tấu
Quận/huyện Huyện Trùng Khánh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 294748 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Giáp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 34747 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Công Khôi
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoangcongkhoi
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 9401 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Tuấn Lợi
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bồ Sao
Quận/huyện Huyện Vĩnh Tường
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Toán học
Điểm số 2371 (xem chi tiết)