Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Phi Thảo
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lý Thường Kiệt
Quận/huyện Thị xã La Gi
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng, Bùi Thanh Cương
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 732 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 35 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này