Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Sĩ Tùng
Giới tính Nam
Website https://transitungqn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Trần Hà Nam, Đào Phú Hùng
Đã đưa lên 554 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3630 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 197 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2143036 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này