Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thảo Nhi
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Trần Quốc Toản
Quận/huyện Huyện Ninh Sơn
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Giới thiệu HSG
Xác thực bởi Dương Thị Thu Sen, Trần Thị Loan
Đã đưa lên 118 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3118 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 17 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15019 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này