Photo
Họ và tên Bùi Tuấn Lợi
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bồ Sao
Quận/huyện Huyện Vĩnh Tường
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Toán học
Điểm số 2515 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Duc Linh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Giang
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 5354 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Võ Văn Kiệt
Quận/huyện Thành phố Tuy Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Toán học
Điểm số 7958 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Công Định
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/kieutrang2212
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nông Cống
Quận/huyện Huyện Nông Cống
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1435 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Hương
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hongnhung06
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Ân Thi
Quận/huyện Huyện Ân Thi
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Toán học
Điểm số 10914 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Hồng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/small_wind2001
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cẩm Lệ
Quận/huyện Quận Cẩm Lệ
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1027 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Huệ
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/minh165
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kỳ Bá
Quận/huyện Thành phố Thái Bình
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 12210 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hoàng Duy Thức
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenhoangduythuc
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Bình Dương
Quận/huyện Thị xã Thuận An
Tỉnh/thành Bình Dương
Điểm số 8219 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lại Văn Tôn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/laivanton1994
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 3502 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lương Đoàn Nhân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dndk244
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Dưỡng Điềm
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 7117 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Lợi
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhloi395
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Dây
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 25478 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thuỳ Trang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thuytrang536
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTTH Đăng Hà
Quận/huyện Huyện Bù Đăng
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Toán học
Điểm số 6133 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đăng Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hungkhan
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Quảng Bình
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 158 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Tuấn Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lam Điền
Quận/huyện Huyện Chương Mỹ
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 6619 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Mai Văn Phương
Giới tính Nam
Website https://vanphuong88.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Tân
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 11030 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Hồng Minh
Giới tính Nam
Website https://hongminh1975.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Lộc 1
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Điểm số 58492 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Đình Dũng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dinhdungtv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trưng Vương
Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 41774 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Quốc Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quang Trung
Quận/huyện Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 71865 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Tuấn Hải
Giới tính Nam
Website https://sea007.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tây An
Quận/huyện Huyện Tây Sơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 2489291 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Thanh Minh
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS lacvan
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 3537 (xem chi tiết)