Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 48
Avatar
Mai Hoàng Sanh
Điểm số: 39
Avatar
Nguyễn Văn Vũ
Điểm số: 30
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 27
Avatar
Trương Định
Điểm số: 27
Avatar
Nguyễn Xuân Thiển
Điểm số: 24
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 24
Avatar
Thân Thị Diệp Nga
Điểm số: 21