Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Thế
Giới tính Nam
Website https://minhthess.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Sầm Sơn
Quận/huyện Thị xã Sầm Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Giáo viên
Xác thực bởi Đang bị khóa, Đang bị khóa
Đã đưa lên 359 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 701 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 177 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 23798 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này