Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Duc Linh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Giang
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Vương Đình Trưởng, Nguyễn Văn Lương
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5836 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 11 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5169 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này