Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Lê Thị Nga
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường Tiểu Học Phùng Chí Kiên
Tỉnh/thành Tỉnh Bắc Kạn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3610 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4006 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3534611 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này