Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Mai Đức Tâm
Giới tính Nam
Website https://ductam_tp.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Triệu Phong
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Thuận, Lê Anh Đức
Đã đưa lên 9815 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 140 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 432 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3226287 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này