Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Văn Bạn
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THPT Lê Lai
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 932 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 68 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này