Thông tin thành viên

71957.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Bùi Thanh Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thaygiaochogao
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Văn Hoài
Quận/huyện Huyện Chợ Gạo
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Văn Tiến
Đã đưa lên 39 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1758 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 35 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8657 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này