Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Quốc Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quang Trung
Quận/huyện Thành phố Thái Nguyên
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 34 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1728 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 137079 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này