Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tài Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Triệu Sơn 5
Quận/huyện Huyện Triệu Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 49 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 415 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 23 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10265 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này