Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quyền
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Hồng Lĩnh
Quận/huyện Thị xã Hồng Lĩnh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu Hiện đang học chuyên ngành kinh tế phát triển tại Đại học Kinh tế Quốc Dân
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9190 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1522 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 185 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3338839 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này