Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Hùng Sĩ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hsihoian
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kim Đồng
Quận/huyện Thành phố Hội An
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Phạm Hoàng Cường, Dương Thị Bích Hiền
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1736 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5090 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này