Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lưu Công Hoàn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lchoansp2
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Trãi
Quận/huyện Huyện Lương Sơn
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu My Facebook: http://www.facebook.com/hoan.lc86
Xác thực bởi Lưu Công Hoàn, Nguyễn Hồng Dân
Đã đưa lên 117 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1026 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 48 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 80085 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này