Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Ng Th A
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Phước
Quận/huyện Huyện Tân Phước
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 470 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 39375 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này