Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Thanh
Giới tính Nữ
Đơn vị trường THPT Dân lập Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1946 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 46 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này