Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tấn Tài
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Lai Vung 1
Quận/huyện Huyện Lai Vung
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Xác thực bởi Trần Hữu Đức, Lê Quốc Vinh
Đã đưa lên 392 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 10230 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1063 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 358022 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này