Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đặng Tiền Giang
Giới tính Nữ
Đơn vị THPT Cao Loc
Tỉnh/thành Lang Son
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3747 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5845 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này