Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Nhàn
Giới tính Nữ
Đơn vị phương sơn
Tỉnh/thành bắc giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4216 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11357 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này