Chào mừng quý vị đến với Website của Thầy Trần Sĩ Tùng - Trưng Vương - Qui Nhơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

kt bai 9, 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tu lam
Người gửi: Lê Thị Thu
Ngày gửi: 19h:30' 03-08-2013
Dung lượng: 177.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên: ………………………… Kiểm tra 16 phút
Lớp: …. Môn: tin học 11
Hãy chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau:
1/- Trong ngôn ngữ lập trình pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu?
a- if ; then ; b- if then ;
c- if then: ; d- if : then ;
2/- Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=10 và b=12?
M:=a;
If a a- M=10 b- M=12;
c- M nhận cả hai giá trị trên d- M không nhận giá trị nào
3/- Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp cách viết câu lệnh ghép nào sau đây là đúng?
a- Begin
A:=1;
B:=5;
End.
b- Begin;
A:=1;
B:=5;
End;
a- Begin:
A:=1
B:=5
End.
a- Begin
A:=1;
B:=5;
End;

4/- Trong ngôn ngữ lập trình pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ?
a- if : then ; else ;
b- if then , else ;
c- if then: ; else ;
d- if then else ;
5/- Cho đoạn chương trình sau:
M := 0;
if a < b then M := b else M:=a;
cho a = 20; b = 15. Kết quả M bằng bao nhiêu?
a- 10 b- 15 c- 20 d- 25
6/- Trong ngôn ngữ lập trình pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?
a- if a:=5 then
a:=d+1;
else
a:=d+2;
b- if a=5 then
a:=d+1
else
a:=d+2;
c- if a=5 then
a=d+1;
else
a=d+2;
d- if a:=5 then
a:=d+1
else
a:=d+2;

7/- Trong ngôn ngữ lập trình pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?
a- if a=5 then
a:=d+1;
b:=2
else
a:=d+2;
b- if a=5 then
begin
a:=d+1;
b:=2;
end;
else
a:=d+2;
c- if a=5 then
begin
a:=d+1;
b:=2;
end
else
a:=d+2;
d- if a:=5 then
begin
a:=d+1;
b:=2;
end
else
a:=d+2;

8/- Đoạn chương trình sau có mấy lỗi:
IF a( 0 then a:=1; Else a:=2
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

9/- Trong ngôn ngữ lập trình pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp For dạng tiến?
a- for := to do: ;
b- for : to do .
c- for = to do ;
d- for := to do ;
10/- Trong ngôn ngữ lập trình pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp For dạng lùi?
a- for :=
 
Gửi ý kiến