Chào mừng quý vị đến với Website của Thầy Trần Sĩ Tùng - Trưng Vương - Qui Nhơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề thi thử THPT 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trần Sĩ Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:32' 29-11-2016
Dung lượng: 10.7 MB
Số lượt tải: 436
Số lượt thích: 0 người
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG 2017
Môn: Toán

1A
2B
3B
4C
5B
6A
7C
8D
9A
10D

11C
12B
13A
14C
15A
16B
17D
18C
19D
20C

21B
22B
23A
24C
25D
26D
27A
28D
29B
30A

31A
32B
33D
34B
35A
36C
37D
38A
39D
40C

41D
42C
43C
44D
45D
46D
47B
48A
49A
50A


Câu 1: Chọn A
TXĐ: D= , có nghiệm x=0 và x=-2. Bảng xét dấu đạo hàm
x
 -2 0 

y`
 + 0 - 0 +

Hàm số nghịch biến trên (-2;0), chọn A.
Câu 2: Chọn B
TXĐ: . Suy ra hàm số đồng biến trên , chọn B.
Câu 3: Chọn B
TXĐ: D= , có 3 nghiệm x=0 ,x=-1, x=1. Bảng xét dấu đạo hàm
x
 -1 0 1 

y`
 - 0 + 0 - 0 +

Hàm số đồng biến trên (-1;0) và (1;), chọn B.
Câu 4: Chọn C
TXĐ: D= , có 3 nghiệm x=0 ,x=-2, x=2. Bảng biến thiên
x
 -2 0 2 

y`
 - 0 + 0 - 0 +

yHàm số có 1 cực đại và 2 cực tiểu, chọn C.
Câu 5: Chọn B
 có 2 nghiệm x=-1, x=1, chọn nghiệm x=1. Bảng biến thiên
x
0 1 

y`
 + 0 -

y
 3
1 

Suy ra hàm số đạt giá trị lớn nhất Max y=3, chọn B.
Câu 6: Chọn A
TXĐ: D= , có 3 nghiệm x=0 ,x=-1, x=1, chọn 2 nghiệm x=0 và x=2.
f(0)=3; f(2)=11. Suy ra trên đoạn [0;2] GTLN là 11, GTNN là 3, chọn A
Câu 7: Chọn C
TXĐ: . Suy ra . Hàm số có 2 tiệm cận gồm đứng và ngang, chọn C.
Câu 8: Chọn D
Phương trình hoành độ giao điểm: .
Phương trình có 3 nghiệm, suy ra số giao điểm là 3, chọn D.
Câu 9: Chọn A
Hàm số có TXĐ: 
 có 2 nghiệm x=0 và x=2. Bảng biến thiên
x
 0 2 

y`
 + 0 - 0 +

y
 1 
 -3

Dựa vào bảng biến thiên suy ra đồ thị hàm số cắt đường thẳng y=m tại 3 điểm nếu -3Câu 10: Chọn D
Ta có .
Gọi là hoành độ tiếp điểm, khi đó , phương trình có 1 nghiệm . Suy ra phương trình tiếp tuyến, chọn D.
Câu 11: Chọn C
 , chọn C.
Câu 12: Chọn B
Điều kiện x>0
 , chọn B.
Câu 13: Chọn A
Đặt , khi đó phương trình trở thành:
 , suy ra tương ứng x=0, x=-1 , chọn A.
Câu 14: Chọn C
 , chọn C.
Câu 15: Chọn A
 , chọn A.
Câu 16: Chọn B
Điều kiện xác định của bất phương trình là 
Bất phương trình tương đương , so điều kiện suy ra bất phương trình vô nghiệm, chọn B.
Câu 17: Chọn D
Đặt , khi đó bất phương trình trở thành:
 , suy ra , chọn D.
Câu 18: Chọn C
 , chọn C.
Câu 19: Chọn D
Đặt , khi đó phương trình trở thành: 
Phương trình ban đầu có 3 nghiệm nếu phương trình (1) có 1 nghiệm bằng 1 và 1 nghiệm dương khác 1, thay t=1 vào (1) ta tìm được m=3, thay m=3 vào (1) thì (1) có 2 nghiệm 1 và 3 (thỏa mãn), chọn D.
Câu 20: Chọn C
Số tiền (triệu đồng) người đó nhận được sau n năm là: 
Với A=20 ta suy ra , chọn C.
Câu 21: Chọn B
 , chọn B.
Câu 22: Chọn B
Đặt , , tích
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓