Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Định
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Thanh Oai
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 40 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3189 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7825 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này