Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên chau tinh tri
Giới tính Nam
Đơn vị truong thcs hoa binh
Tỉnh/thành binh dinh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4338 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4361 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này