Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lư Văn Thạch
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tầm Vu 1
Quận/huyện Huyện Châu Thành A
Tỉnh/thành Hậu Giang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 168 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 129 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này