Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Thủy
Giới tính Nữ
Đơn vị truong THPT Tien Du so 1
Tỉnh/thành Bac Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 2340 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này