Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Lê Thành Đạt
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THPT Lê Lợi
Tỉnh/thành Kon Tum
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2051 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2482 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này