Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ba Đình
Quận/huyện Quận Ba Đình
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 2391 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6717 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 351 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1404845 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này