Thông tin thành viên

54108.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên ThS. Trương Thu Hông
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trung Văn
Quận/huyện Quận Nam Từ Liêm
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3384 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 25326 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này