Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tòng Văn Kim
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Sốp Cộp
Quận/huyện Huyện Sốp Cộp
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1910 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4402 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này