Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Cảnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Lộc
Quận/huyện Huyện An Phú
Tỉnh/thành Cần Thơ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1014 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 69 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này