Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Quốc Huy
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoangquochuy1984
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đan Hà
Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Trần Hữu Đại, Trần Nhâm Tỵ
Đã đưa lên 379 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3968 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 208267 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này