Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Thành Trung
Giới tính Nữ
Đơn vị trường THPT bảo lâm
Tỉnh/thành cao bằng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1100 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này