Thông tin thành viên

362853.jpg";i:1;i:188;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Phi Trường
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenphitruong_ngoquyen
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Khuyến
Quận/huyện Huyện Phước Long
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Xác thực bởi Nguyễn Kim Nghĩa, Nguyễn Văn Nghiêm
Đã đưa lên 99 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2752 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16172 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này