Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Linh
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường Hoàng Diệu
Tỉnh/thành HN
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 105 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 103 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này