Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đỗ Đình Thiên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Anh Hùng Wùu
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Giới thiệu Giao vien gioi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 327 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 602 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 266711 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này