Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Tâm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Thanh
Quận/huyện Huyện Bắc Bình
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu life is not a bed of rose !( Cuộc đời không phải là tấm thảm hồng )
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 4570 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1842 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 97 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6035641 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này