Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Âu Dương Văn Trọng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Thành B
Quận/huyện Huyện Tân Thạnh
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 8644 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 791 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1416957 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này