Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Tú
Giới tính Nữ
Đơn vị trường thpt trần phú
Tỉnh/thành tphcm
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1826 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 38 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này