Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Quynh Nhu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bù Nho
Quận/huyện Huyện Phước Long
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu GV Gioi Tinh
Xác thực bởi Lê Xuân Hồng, Lê Văn Mạnh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này