Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Minh Ngọc
Giới tính Nữ
Đơn vị THPT Chu Văn An
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2114 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6550 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này