Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Dương Dinh Dưỡng
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS Phù Lưu
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1459 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này