Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Trần Ngọc Hiếu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Quận Tân Bình
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 538 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22481 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này