Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trương Đức Chí
Giới tính Nam
Tỉnh/thành Ninh Bình
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 845 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 458 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này