Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Nguyễn Phương Bắc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/NguyenPhuongBacLT
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lâm Thao
Quận/huyện Huyện Lương Tài
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Vũ Thắng, Nguyễn Việt Dũng
Đã đưa lên 3405 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 19671 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 295966 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này