Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Ngọc Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTBT Tây Sơn
Quận/huyện Huyện Tây Sơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 454 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 81 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này