Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Dương Thảo Nguyên
Giới tính Nữ
Đơn vị Thcs Bùi Hữu Nghĩa
Tỉnh/thành Đồng Nai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 871 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 73 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này