Thông tin thành viên

195872.jpg";i:1;i:48;i:2;i:60;}i:1;a:1:{i:0;s:0:"";}}-photo
Họ và tên Bùi Ngọc Thu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thổ Tang
Quận/huyện Huyện Vĩnh Tường
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Mỹ thuật
Giới thiệu Từ năm 1998 tới nay liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến xuất sắc
Xác thực bởi Phan Hồng Tư, Phan Thanh Giang
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 889 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29895 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này